>

BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN BỘ CAMERA SEAVISION AHD

Trọn bộ camera seavision AHD

HOTLINE/ZALO: 0909.61.0505 MR. TRÌNH – 0932.033.083 MS. THỦY.

THƯƠNG HIỆU CAMERA SEAVISION LÀ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG HƠN 15 NAM TRONG LĨNH VỰC.

THƯƠNG HIỆU CAMERA SEAVISION LÀ THƯƠNG HIỆU VIỆT ĐẦU TIÊN XUẤT KHẨU SANG CANADA.

19%TẮT
TRỌN BỘ 1 CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISIONShop : Thịnh Phát Computer

3.400.000  2.750.000 

TRỌN BỘ 1 CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISION

– CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISION LÀ HÀNG VIỆT NAM ĐẦU TIÊN XUẤT KHẨU SANG CANADA VỚI CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO, GIÁ CẠNH TRANH

Khuyến mãi  

– Tặng 01 chuột không dây dễ dàng điều khiển từ xa

– Tặng 01 dây HDMI 1.5M

– Tặng 10 mét cặp dây cáp tín hiệu và nguồn đầu tiên.

– Miễn phí tên miền truy cập từ xa.

– Miễn phí công lắp đặt trong nội thành TP. HCM (ngoại trừ những công trình đang thi công, đi dây âm tường ..… )

Learn More

3.400.000  2.750.000 

Shop : Thịnh Phát Computer
20%TẮT
TRỌN BỘ 2 CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISIONShop : Thịnh Phát Computer

4.350.000  3.500.000 

TRỌN BỘ 2 CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISION

– CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISION LÀ HÀNG VIỆT NAM ĐẦU TIÊN XUẤT KHẨU SANG CANADA VỚI CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO, GIÁ CẠNH TRANH

Khuyến mãi  

– Tặng 01 chuột không dây dễ dàng điều khiển từ xa

– Tặng 01 dây HDMI 1.5M

– Tặng 20 mét cặp dây cáp tín hiệu và nguồn đầu tiên.

– Miễn phí tên miền truy cập từ xa.

– Miễn phí công lắp đặt trong nội thành TP. HCM (ngoại trừ những công trình đang thi công, đi dây âm tường ..… )

Learn More

4.350.000  3.500.000 

Shop : Thịnh Phát Computer
21%TẮT
TRỌN BỘ 3 CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISIONShop : Thịnh Phát Computer

5.300.000  4.200.000 

TRỌN BỘ 3 CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISION

– CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISION LÀ HÀNG VIỆT NAM ĐẦU TIÊN XUẤT KHẨU SANG CANADA VỚI CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO, GIÁ CẠNH TRANH

Khuyến mãi  

– Tặng 01 chuột không dây dễ dàng điều khiển từ xa

– Tặng 01 dây HDMI 1.5M

– Tặng 30 mét cặp dây cáp tín hiệu và nguồn đầu tiên.

– Miễn phí tên miền truy cập từ xa.

– Miễn phí công lắp đặt trong nội thành TP. HCM (ngoại trừ những công trình đang thi công, đi dây âm tường ..… )

Learn More

5.300.000  4.200.000 

Shop : Thịnh Phát Computer
20%TẮT
TRỌN BỘ 4 CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISIONShop : Thịnh Phát Computer

6.200.000  4.950.000 

TRỌN BỘ 4 CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISION

– CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISION LÀ HÀNG VIỆT NAM ĐẦU TIÊN XUẤT KHẨU SANG CANADA VỚI CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO, GIÁ CẠNH TRANH

Khuyến mãi  

– Tặng 01 chuột không dây dễ dàng điều khiển từ xa

– Tặng 01 dây HDMI 1.5M

– Tặng 40 mét cặp dây cáp tín hiệu và nguồn đầu tiên.

– Miễn phí tên miền truy cập từ xa.

– Miễn phí công lắp đặt trong nội thành TP. HCM (ngoại trừ những công trình đang thi công, đi dây âm tường ..… )

Learn More

6.200.000  4.950.000 

Shop : Thịnh Phát Computer
19%TẮT
TRỌN BỘ 5 CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISIONShop : Thịnh Phát Computer

7.700.000  6.250.000 

TRỌN BỘ 5 CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISION

– CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISION LÀ HÀNG VIỆT NAM ĐẦU TIÊN XUẤT KHẨU SANG CANADA VỚI CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO, GIÁ CẠNH TRANH

Khuyến mãi  

– Tặng 01 chuột không dây dễ dàng điều khiển từ xa

– Tặng 01 dây HDMI 1.5M

– Tặng 50 mét cặp dây cáp tín hiệu và nguồn đầu tiên.

– Miễn phí tên miền truy cập từ xa.

– Miễn phí công lắp đặt trong nội thành TP. HCM (ngoại trừ những công trình đang thi công, đi dây âm tường ..… )

Learn More

7.700.000  6.250.000 

Shop : Thịnh Phát Computer
20%TẮT
TRỌN BỘ 6 CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISIONShop : Thịnh Phát Computer

8.670.000  6.900.000 

TRỌN BỘ 6 CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISION

– CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISION LÀ HÀNG VIỆT NAM ĐẦU TIÊN XUẤT KHẨU SANG CANADA VỚI CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO, GIÁ CẠNH TRANH

Khuyến mãi  

– Tặng 01 chuột không dây dễ dàng điều khiển từ xa

– Tặng 01 dây HDMI 1.5M

– Tặng 60 mét cặp dây cáp tín hiệu và nguồn đầu tiên.

– Miễn phí tên miền truy cập từ xa.

– Miễn phí công lắp đặt trong nội thành TP. HCM (ngoại trừ những công trình đang thi công, đi dây âm tường ..… )

Learn More

8.670.000  6.900.000 

Shop : Thịnh Phát Computer
19%TẮT
TRỌN BỘ 7 CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISIONShop : Thịnh Phát Computer

9.600.000  7.800.000 

TRỌN BỘ 7 CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISION

– CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISION LÀ HÀNG VIỆT NAM ĐẦU TIÊN XUẤT KHẨU SANG CANADA VỚI CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO, GIÁ CẠNH TRANH

Khuyến mãi  

– Tặng 01 chuột không dây dễ dàng điều khiển từ xa

– Tặng 01 dây HDMI 1.5M

– Tặng 70 mét cặp dây cáp tín hiệu và nguồn đầu tiên.

– Miễn phí tên miền truy cập từ xa.

– Miễn phí công lắp đặt trong nội thành TP. HCM (ngoại trừ những công trình đang thi công, đi dây âm tường ..… )

 

Learn More

9.600.000  7.800.000 

Shop : Thịnh Phát Computer
16%TẮT
TRỌN BỘ 8 CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISIONShop : Thịnh Phát Computer

10.500.000  8.800.000 

TRỌN BỘ 8 CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISION

– CAMERA QUAN SÁT AHD SEAVISION LÀ HÀNG VIỆT NAM ĐẦU TIÊN XUẤT KHẨU SANG CANADA VỚI CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO, GIÁ CẠNH TRANH

Khuyến mãi  

– Tặng 01 chuột không dây dễ dàng điều khiển từ xa

– Tặng 01 dây HDMI 1.5M

– Tặng 80 mét cặp dây cáp tín hiệu và nguồn đầu tiên.

– Miễn phí tên miền truy cập từ xa.

– Miễn phí công lắp đặt trong nội thành TP. HCM (ngoại trừ những công trình đang thi công, đi dây âm tường ..… )

Learn More

10.500.000  8.800.000 

Shop : Thịnh Phát Computer