>

Đèn chớp 7 màu led lớn 5M


Dây đèn chớp LED đủ màu, đèn chớp Bóng lục giác lớn, đèn chớp Q8 đen-trắng, đồ trang trí Noel.

Đèn chớp Q8 đen- trắng,
Đèn chớp bóng lục giác lớn
Dây Đèn Bóng Tiêu các màu đồng giá (dài 3,5m ): 7,500
Dây đèn chớp LED đủ màu :9,500
Không chớp LED (7m2- 60 Bóng) : 10,500


12.000 

Qty:
Compare
Category:

Dây đèn chớp LED đủ màu, đèn chớp Bóng lục giác lớn, đèn chớp Q8 đen-trắng, đồ trang trí Noel.

Đèn chớp Q8 đen- trắng,
Đèn chớp bóng lục giác lớn
Dây Đèn Bóng Tiêu các màu đồng giá (dài 3,5m ): 7,500
Dây đèn chớp LED đủ màu :9,500
Không chớp LED (7m2- 60 Bóng) : 10,500